Ko je online

Imamo 27 posetioca na sajtu www.ipas-sekulic.co.rs

Teflon platna lepljiva i ne lepljiva

ipas_teflon_platnaOSOBINE

  • Teflonska platna se proizvode lepiva i nelepiva.
  • Veoma su otporna na temperaturu.
  • Proizvode se širine 1000 mm.

PRIMENA

  • Primenjuju se u prehrambenoj industriji za zavarivanje folije, tekstilnoj industriji, farmaceutskoj industriji itd.

Isporuka debljine:

  • 0,08 mm
  • 0,13 mm
  • 0,15 mm
  • 0,20 mm
  • 0,25 mm